Waarover wilt u advies hebben?

We werken dagelijks aan onze website, bij vragen neem contact op.

Rateltakel kopen? 

Rateltakels worden gebruikt voor het hijsen van lasten op manhoogte. Ze zijn ook gekend als: puller, rik-rak of pullift.

Ze worden ingezet voor het hijsen, trekken, spannen en sjorren in alle richtingen. In plaats van een bedieningsketting wordt een bedieningsarm of hefboom gebruikt. Bij het kiezen van de juiste rateltakel is de maximale belasting, ofwel het draagvermogen, leidend. Kenmerkend is het lage eigen gewicht van de rateltakel door de compacte afmetingen. De draaibare bovenhaak en onderhaak zijn voorzien van veiligheidskleppen. De rem zorgt ervoor dat de last op iedere gewenste hoogte kan worden vastgehouden. Vrijloop van de rateltakel is mogelijk in onbelaste toestand en te verkrijgen met een simpele handeling.

Veilig en duurzaam

De veiligheidsfactoren van alle onderdelen behalen een minimale factor van 4, dat wil bijvoorbeeld zeggen 4/1 of 1000 kg tegenover 4000 kg. De veilige werklast zal dus een minimale veiligheid hebben zodat het zwakste onderdeel het pas begeeft op het viervoud. Tijdens het testen werden verschillende takels op 110% belast en draaiden ze ononderbroken 1500 cycli zonder enige vorm van onderhoud. Er was geen enkele vorm van slijtage te bekennen. Hierbij werd echter geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden.

De lasthaken zijn voorzien van een gesmede klepset met een veer die extra bestendig is tegen metaalmoeheid. Testen tot meer dan 3000 cycli gaven aan dat de veer geen moeheid vertoonde. De haken zijn zo vervaardigd dat ze onder vollast kunnen swivelen. Bij een overbelasting van 100% zullen de haken niet plastisch vervormen. Bij zware overbelasting zullen de haken uitplooien maar niet breken. Slechts bij spanningen en blokkades van de haak kunnen breuken optreden.

De takels zijn zo gemaakt dat men zich in normale omstandigheden niet kan bezeren aan het takellichaam. Alle scherpe hoeken zijn tot nihil herleid; er zijn dus geen scherpe kanten aan het gehele lichaam. Ook de haken zijn overal mooi afgerond en de eerder vermelde klepsets zijn voldoende zwaar uitgevoerd zodat men optimale grip heeft op de takel en zijn haken. De last- en ophanghaak plaatsen zich altijd in de juiste positie om iedere vorm van torsie te vermijden. Op deze manier ontstaan er geen spanningen. De haken zullen bij een normaal gebruik nooit breken. Zelfs bij een overbelasting van 400% zullen ze uitplooien en niet breken. Let wel: de haken die plastisch vervormd zijn mogen niet meer gebruikt worden. Wanneer haken uitgeplooid zijn, dient het takelblok ter controle te worden afgegeven bij een erkend hersteller. Dit houdt namelijk in dat het takelblok zwaar overbelast is geweest.

Alle kettingen zijn dusdanig afgeschermd tegen opwippen zodat schokbelasting is uitgesloten. De ketting kan op deze manier onmogelijk uit haar nestenwiel. De lastketting is uit één stuk en mag nooit verlengd worden, tenzij dit door middel van één enkel stuk en bij een erkend specialist wordt gedaan. De lastketting is vervaardigd volgens het de norm EN 818-7; dit is belangrijk voor onder meer de maatvoering, de afwerking en materiaalkeuze dienaangaande. Vervormingen bij een overbelasting van 120% zijn normaliter uitgesloten maar zelfs dan zullen de kettingen niet plastisch vervormen. Onze takels zijn overal waar een mens kan komen inzetbaar. De rem kan onder water gebruikt worden, wat uniek is. Temperaturen van -20°C tot +50°C geven bovendien geen probleem.

Onderhoud en controle van uw rateltakel

De ideale smering geeft nagenoeg een onderhoudsvrije takel. Het is echter wel zo dat men nooit grafietvet mag gebruiken wanneer men onderhoudswerken aan de takel uitvoert. Ingrijpende onderhoudswerken dienen door Vabotec of diens aangestelde te gebeuren. De takels mogen bij levering zondermeer in dienst worden genomen en vallen dan onder het stelsel van de periodieke controle.

Wanneer gebruik je een rateltakel?
Een rateltakel is in de basis ontworpen voor horizontaal transport (om objecten bij elkaar te houden). Sporadisch kan deze ingezet worden voor verticaal transport.

De rateltakel is een veelzijdig toepasbaar werktuig, dat wordt gebruikt voor positioneren, trekken, strekken, bevestigen en slepen. Hij kan onder alle mogelijke hoeken worden gebruikt, zelfs omgekeerd. De rateltakel is ideaal voor kleine ruimten en is verkrijgbaar in grote aantallen.

Draagvermogen: 0,75 tot 9 t

De lastketting dient belast te zijn om in werking te kunnen gaan.

Bij een nullasteffect van een rateltakel kan deze automatisch in vrijloop komen.

Hiermee wordt aangetoond dat een rateltakel geen hijswerktuig is.

Ze zijn evenwel onderheving aan alle wetgevingen van hijswerktuigen met betrekking tot de periodieke controle. Voor België betreft dit drie-maandelijks.

Hijswerktuigen mogen nooit voorzien zijn van een vrijloopkoppeling. Vandaar dat rateltakels onder de rubriek trekwerktuigen worden opgenomen.

Controle van rateltakels en handkettingtakels worden in de fabriek voor getest tussen 125 en 140%. De lasthaken worden getest op 200% in de fabriek.

Ook hier mag men niet aan de punt van de haak trekken. Belast uw haken in de kom.

Het takellichaam bij een rateltakel dient altijd vrij te zijn. Anders trekt u de body van takel zelf stuk.

Verder is het gebruik, onderhoud en opslag in analogie met de handkettingtakel.

ID dient duidelijk te zijn. Lastaangeving

Lastbegrenzer : net hetzelfde als handkettingtakel.

Rateltakels mogen nooit gebruikt worden om ladingen te zekeren op vrachtwagens.

nl_BEDutch