Waarover wilt u advies hebben?

We werken dagelijks aan onze website, bij vragen neem contact op.

Handkettingtakel kopen?

Een handtakel is een hijsmiddel, deze maakt geen gebruik van aandrijvingen en wordt met de hand bediend. Deze vorm van hijsen wordt veel gebruikt in de maakindustrie. Dit type takels zijn relatief eenvoudig te bedienen en even eenvoudig in de samenstelling. Een handtakel bestaat uit drie onderdelen; een katrol, een ketting en een haak die aan de ketting bevestigd is. De hoeveelheid verbindingen van de katrol met de lading bepaalt hoe veel kracht er nodig is om de last te verplaatsen.

Toont alle 31 resultaten

Veiligheidstips bij het bedienen van een handtakel.

Als werkgever en/of gebruiker bent u bij wet verplicht te werken met veilig en gekeurd materieel. Werken met een handtakel is niet zonder gevaren. Het correct toepassen van het juiste hijsgereedschap met de te tillen last, de correcte bediening, maar ook onderhoud en keuring van uw materiaal zijn essentieel onderdeel van veilig werken.

Veilig en duurzaam

De handkettingtakels hebben een automatische rem die volgens de modernste technieken vervaardigd is. De rem is voorzien van een dubbel uitgevoerde rempal. Deze is door middel van een veer bekrachtigd. Daarnaast is er een oplooprem.  Hierdoor heeft een drievoudige zekerheid dat de last NOOIT in vrije val naar beneden kan zakken/vallen.

Het is een slijtvaste, asbestvrije schijf die niet onderhevig is aan vocht en olienevel en tevens op het centrale aandrijfpunt is aangebracht. Wel is deze onderheving aan overmatige vetten en oliën. De lasthaken zijn voorzien van een gesmede klepset met een veer die extra bestendig is tegen metaalmoeheid. Testen tot meer dan 3000 cycli gaven aan dat de veer geen moeheid vertoonde. De haken zijn zo vervaardigd dat ze onder vollast kunnen swivelen. Bij een overbelasting van 100% zullen de haken niet plastisch vervormen. Bij zware overbelasting zullen de haken uitplooien maar niet breken. Slechts bij spanningen en blokkades van de haak kunnen breuken optreden

Overlastbeveiliging, een zogenaamde slipkoppeling, bij het gebruik van handkettingtakels heeft enkel en alleen invloed op de aandrijving van een handkettingtakel. Wanneer een lastbegrenzer of slipkoppeling op de aandrijving van uw handkettingtakel wordt aangesproken, verliest deze zijn 100% betrouwbaarheid waarvoor ze is gemaakt.

Het risico dat er frictie wordt aangesproken (e.g. ontregelt) zal de bedienaar motiveren de koppeling terug aan te spannen zodanig zij terug aan zijn doelstelling voorbijgaat.

Hierdoor zit er dus geen begrenzing meer op uw takel.

Hieronder wat de norm hiervoor opstelt:

Om overbelasting te voorkomen, moet de bedieningskracht van elke bediener om de nominale capaciteit te heffen, tussen de volgende waarden:

  1. nominaal vermogen ≤ 1 000 kg                      : 20 daN tot 55 daN op de handketting
  2. 1000 kg < nominaal vermogen< 5 000 kg   : 40 daN tot 55 daN op de handketting
  3. 5000 kg ≤ nominaal vermogen                      : 45 daN tot 55 daN op de handketting

 

Als de bedieningskracht bij nominaal vermogen (dus de veilige werklast van uw takel) minder dan 20 daN bedraagt, moet het handkettingblok zijn uitgerust met een overbelastingsbeveiligingssysteem tegen overbelasting door een te grote krachtsinspanning op de handketting. Het overbelastingssysteem moet onafhankelijk zijn van de reminrichting en moet zodanig werken dat de daalfunctie gehandhaafd blijft en dat de last onder controle blijft. Het in werking stellen mag niet leiden tot het plotseling loslaten van de handketting ketting.
De Pro-lift handkettingtakels dienen allen bediend te worden met waarden die tussen deze nominale voorschriften liggen waardoor een overlastbegrenzing dus niet van toepassing is.
Met andere woorden, men dient altijd de minimale kracht op de handketting te voorzien om de takel te bedienen om de nominale last te hijsen of te laten zakken.

Werken met een handtakel: Risicobeheersing

Lees en begrijp uw handleiding. Inspecteer de takel voor gebruik, bij de constatering van defecten direct melding maken bij een leidinggevende en de takel ter reparatie aanbieden aan een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf zoals Vabotec. Niet meer gewicht hijsen dan de maximum aangegeven belasting. Geen hijsbewegingen maken boven de hoofden van mensen. Aanslag punten moeten stevig zijn; volg hierbij de instructies bij het apparaat. Gebruik enkel periodiek gekeurde handtakels voorzien van de juiste certificaten. Deze certificaten houden in: bij aanschaf uw CE conformiteitsverklaring, uw handleiding en binnen de eerste drie maanden na gebruik biedt u de takel aan bij een Erkende Dienst voor Technische Controle (EDTC). Betrek uw preventieadviseur ook bij de aanschaf van uw handkettingtakel en andere arbeidsmiddelen om conform de Codex uw arbeidsmiddelen intern in dienst te stellen. Voorkom te allen tijde puntbelasting op de takel.

Keuring van uw takel

Om de veiligheid voor uw werknemers te garanderen is een regelmatige keuring en onderhoud een belangrijke aanbeveling. Wilt u graag persoonlijk advies over welke takel past bij uw hijsdoel? Uw takel laten keuren en onderhouden? Of wilt u graag persoonlijk advies over welke hijsband past bij uw hijsdoel? Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten.

Wanneer gebruik je een handkettingtakel:
Een handkettingtakel is een hijshulpmiddel dat snel inzetbaar is en bovendien vaak gebruikt wordt bij montages en demontages en industriële stopstanden.

De overweging wanneer er frequent wordt gebruik gemaakt door een handkettingtakel: duurt langer dan elektrisch.

Economische belangen geven de doorslag in een elektrische, perslucht of handaangedreven toestel.

Handkettingtakels zijn geschikt voor verticale transporten. Ze zijn niet geschikt om lasten of objecten los te trekken.

Bij sporadisch gebruik handkettingtakels interessant aangezien deze goedkoper zijn dan elektrische of pneumatische takels.

Let op: met een handkettingtakel bedoelt om 1.000 kg mee te hijsen kan men nooit handmatig een lading comfortabel hijsen van 1200kg.

De aangebrachte kettingkracht met de hand is bedoeld door 1 takel 1 persoon.

Dit wil zeggen maximaal 40-55kg handtrekkracht. Dit wil zeggen uw eigen lichaamsgewicht aanwenden om de handketting te bedienen.

Gebruik daarom bij voorkeur nooit handkettingtakels in combinatie met mechanisch aangedreven machines omdat deze meer dan de handtrekkracht van een persoon kunnen aanwenden (bv. niet hijsen met heftruck, kraan, …).

Kettingsamenstellingen van handkettingtakels is wezenlijk anders dan ketting eigenschappen van bijvoorbeeld elektrische en pneumatische takels.

Deze hebben minder weerstand tegen abrupt stoppen of starten met hijsen.

Deze zijn bedoeld om geleidelijk de hijs aan te vatten of te stoppen.

Niet met de hand aangedreven hijswerktuigen kunnen abrupt aanvatten met hijsen en dit is nefast voor de lastketting en de lasthaken van de handkettingtakel.

In sommige gevallen is breuk van de ketting toe te wijzen aan schikbelastingen.

Zorg dat last altijd mooi in de kom van de haak zit, niet op de punt. Dit geldt voor alle type haken.

Onderhoud van uw handkettingtakel:
Draag er zorg voor dat alle onderdelen bij handkettingtakels gangbaar blijven.

Zoals bijvoorbeeld kleppen die gemakkelijk openen en sluiten.

Gebruik smering daar waar nodig om een vlotte werking te garanderen.

Gebruik waar nodig een tandwieloverbrenging: vet, ketting, met eenvoudige smeermiddelen, droogsmeer.

Het is verboden rem te smeren ! Een vette rem is vrije val van de last. Reinig daarom met remmenreiniger en licht opruwen.

Geen kettingknopen.

Stockage : droog, ordentelijk
Levensduur : onbeperkt, mits voldaan aan de keuringscriteria
Keuringscriteria: roestvorming, ontbreken ID, kettingrek, kleppen ontbreken, haak vervormd, kettingrek, deformatie aan de body, bewegende onderdelen die blokkeren of gripperen.
Naam en adres fabrikant dient verplicht zichtbaar te zijn op het type plaatje.
Onze Pro-lift handkettingtakel mag zonder toedoen van een erkend keuringsorgaan in dienst worden gesteld.
Hij voldoet aan alle karakteristieken conform de wet.
EN 13157:2004+A1:2009

nl_BEDutch