Waarover wilt u advies hebben?
We zijn nog bezig met enkele werkzaamheden aan onze website, voor vragen neem contact op.

Wat is een handtakel?

Een handtakel is een hijsmiddel, deze maakt geen gebruik van aandrijvingen en wordt met de hand bediend. Deze vorm van hijsen wordt veel gebruikt in de maakindustrie. Dit type takels zijn relatief eenvoudig te bedienen en even eenvoudig in de samenstelling. Een handtakel bestaat uit drie onderdelen; een katrol, een ketting en een haak die aan de ketting bevestigd is. De hoeveelheid verbindingen van de katrol met de lading bepaalt hoe veel kracht er nodig is om de last te verplaatsen.

Veiligheid tips bij het bedienen van een handtakel.

Als werkgever bent u bij wet verplicht te werken met veilig en gekeurd materieel. Werken met een handtakel is niet zonder gevaren. Het correct toepassen van het juiste hijsgereedschap met de te tillen last, de correcte bediening, maar ook onderhoud en keuring van uw materiaal zijn essentieel onderdeel van veilig werken.

Veilig en duurzaam

De handkettingtakels hebben een automatische rem die volgens de modernste technieken vervaardigd is en geen remschijven heeft. Het is een slijtvaste, asbestvrije schijf die niet onderhevig is aan vocht en olienevel en tevens op het centrale aandrijfpunt is aangebracht. De lasthaken zijn voorzien van een gesmede klepset met een veer die extra bestendig is tegen metaalmoeheid. Testen tot meer dan 3000 cycli gaven aan dat de veer geen moeheid vertoonde. De haken zijn zo vervaardigd dat ze onder vollast kunnen swivelen. Bij een overbelasting van 100% zullen de haken niet plastisch vervormen. Bij zware overbelasting zullen de haken uitplooien maar niet breken. Slechts bij spanningen en blokkades van de haak kunnen breuken optreden Overlastbeveiliging, een zogenaamde slipkoppeling, bij het gebruik van handkettingtakels heeft enkel en alleen invloed op de aandrijving van een handkettingtakel. Wanneer een lastbegrenzer of slipkoppeling op de aandrijving van uw handkettingtakel wordt aangesproken, verliest deze zijn 100% betrouwbaarheid waarvoor ze is gemaakt. Het risico dat er frictie wordt aangesproken (e.g. ontregelt) zal de bedienaar motiveren de koppeling terug aan te spannen zodanig zij terug aan zijn doelstelling voorbijgaat. Hierdoor zit er dus geen begrenzing meer op uw takel.

Werken met een handtakel: Risicobeheersing

Inspecteer de takel voor gebruik, bij de constatering van defecten direct melding maken bij een leidinggevende en de takel ter reparatie aanbieden aan een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf zoals Vabotec. Niet meer gewicht hijsen dan de maximum aangegeven belasting. Geen hijsbewegingen maken boven de hoofden van mensen. Aanslag punten moeten stevig zijn; volg hierbij de instructies bij het apparaat. Gebruik gekeurde handtakels voorzien van de juiste certificaten. Voorkom te allen tijde puntbelasting op de takel.

Keuring van uw takel

Om de veiligheid voor uw werknemers te garanderen is een regelmatige keuring en onderhoud een belangrijke aanbeveling. Wilt u graag persoonlijk advies over welke takel past bij uw hijsdoel? Uw takel laten keuren en onderhouden? Of wilt u graag persoonlijk advies over welke hijsband past bij uw hijsdoel? Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten. Wanneer gebruik je een handkettingtakel: Een handkettingtakel is een hijshulpmiddel dat snel inzetbaar is en bovendien vaak gebruikt wordt bij montages en demontages en industriële stopstanden. De overweging wanneer er frequent wordt gebruik gemaakt door een handkettingtakel: duurt langer dan elektrisch. Economische belangen geven de doorslag in een elektrische, perslucht of handaangedreven toestel. Handkettingtakels zijn geschikt voor verticale transporten. Ze zijn niet geschikt om lasten of objecten los te trekken. Bij sporadisch gebruik handkettingtakels interessant aangezien deze goedkoper zijn dan elektrische of pneumatische takels. Let op: met een handkettingtakel bedoelt om 1.000 kg mee te hijsen kan men nooit handmatig een lading comfortabel hijsen van 1200kg. De aangebrachte kettingkracht met de hand is bedoeld door 1 takel 1 persoon. Dit wil zeggen maximaal 75kg handtrekkracht. Dit wil zeggen uw eigen lichaamsgewicht aanwenden om de handketting te bedienen. Gebruik daarom bij voorkeur nooit handkettingtakels in combinatie met mechanisch aangedreven machines omdat deze meer dan de handtrekkracht van een persoon kunnen aanwenden (bv. niet trekken met heftruck, kraan, …). Kettingsamenstellingen van handkettingtakels is wezenlijk anders dan ketting eigenschappen van bijvoorbeeld elektrische en pneumatische takels. Deze hebben minder weerstand tegen abrupt stoppen of starten met hijsen. Deze zijn bedoeld om geleidelijk de hijs aan te vatten of te stoppen. Niet met de hand aangedreven hijswerktuigen kunnen abrupt aanvatten met hijsen en dit is nefast voor de lastketting en de lasthaken van de handkettingtakel. In sommige gevallen is breuk van de ketting toe te wijzen aan schikbelastingen. Zorg dat last altijd mooi in de kom van de haak zit, niet op de punt. Dit geldt voor alle type haken. Onderhoud van uw handkettingtakel: Draag er zorg voor dat alle onderdelen bij handkettingtakels gangbaar blijven. Zoals bijvoorbeeld kleppen die gemakkelijk openen en sluiten. Gebruik smering daar waar nodig om een vlotte werking te garanderen. Gebruik waar nodig een tandwieloverbrenging: vet, ketting, met eenvoudige smeermiddelen, droogsmeer. Het is verboden rem te smeren ! Een vette rem is vrije val van de last. Reinig daarom met remmenreiniger en licht opruwen. Geen kettingknopen. Stockage : droog, ordentelijk Levensduur : onbeperkt, mits voldaan aan de keuringscriteria Keuringscriteria: roestvorming, ontbreken ID, kettingrek, kleppen ontbreken, haak vervormd, kettingrek, deformatie aan de body, bewegende onderdelen die blokkeren of gripperen. Naam en adres fabrikant dient verplicht zichtbaar te zijn op het type plaatje. Onze Pro-lift handkettingtakel mag zonder toedoen van een erkend keuringsorgaan in dienst worden gesteld. Hij voldoet aan alle karakteristieken conform de wet. EN 13157:2004+A1:2009
nl_BEDutch