Waarover wilt u advies hebben?

We werken dagelijks aan onze website, bij vragen neem contact op.

Vernieuwde wetgeving rond ladingszekeringen

Het zekeren van uw lading is zeer belangrijk voor uw veiligheid en die van uw omgeving. Op 17 januari 2018 verscheen er een vernieuwde wetgeving in het Belgisch Staatsblad rond ladingzekeringen. In dit artikel informeren wij u graag over deze nieuwe wetten. Op deze manier willen wij u namelijk op de hoogte houden van alle vernieuwingen in de industrie en transportsector, zodat u zo veilig mogelijk de weg op kan. 

De makkelijke gedachtegang ‘het valt er niet af’ is waardeloos. Common sense, overleg en een goede basiskennis is daarentegen vaak voldoende voor het veilig vastzetten van de lading, zodat de lading niet gaat schuiven en vallen. Dit kan namelijk nare gevolgen hebben! Wanneer de lading niet kan schuiven wordt het veilig en schadevrij vervoerd. Het nieuwe voorkomingsbeleid is bijzonder waardevol en zorgt dat de lading nog veiliger gezekerd wordt!

De bestuurder is verantwoordelijk voor zijn voertuig. Hij mag niet vertrekken met zijn voertuig indien deze niet aan de voorgeschreven doelstellingen voldoet met betrekking tot veiligheid. Zo dient de bestuurder te weten of alle onderdelen naar behoren zijn gemonteerd en gezekerd volgens de regels.

Maar niet enkel de bestuurder is verantwoordelijk voor het correct zekeren van de lading: ook de verlader en de verpakker dragen hun verantwoordelijkheid. De verlader en verpakker zijn namelijk verantwoordelijk voor het correct verpakken, verladen en verdelen van de lading. Zo dient de lading gelijkmatig verdeeld te worden, door de zwaarste gedeelten op de sterke centrale punten van uw aanhangwagen te plaatsen. Indien dit niet correct wordt gedaan, vergroot dit het risico op nare gevolgen. Overleg en een goede basiskennis zijn daarom een heel belangrijk aspect. 

Bij gesloten transporten, die bijvoorbeeld onder zegel worden vervoerd, is de verlader verantwoordelijk te duiden waar u rekening mee dient te houden voor een veilig transport.  Wanneer deze kennis niet verstrekt wordt dient u zich af te vragen of uw transport legaal vervoerd kan worden. Als u de nodige documenten namelijk niet kan voorleggen, ook al is uw container perfect geladen, kunt u een boete krijgen. Het is daarom ook belangrijk zulke zaken op orde te hebben.

De zekering van de lading in een voertuig dient u goed uit te voeren. De chauffeurs en verladers dienen de verschillende ladingzekering technieken en systemen voldoende te beheersen. Wanneer de chauffeur of verlader niet zeker is van het correct zekeren van de lading, dient men conform en in overeenstemming met de norm over te gaan tot controle. Gezond verstand of beleving is al vaak voldoende om veilig de weg op te kunnen. Daarnaast dienen de verpakker en/of verlader op de hoogte te zijn van een aantal vanzelfsprekende aspecten:

 • De aard van de goederen;
 • De afmetingen;
 • Het zwaartepunt;
 • Het totaalgewicht (van zowel product en de verpakking);
 • Of er op de verpakking andere goederen kunnen worden gestapeld of niet en wat het maximumgewicht is van de goederen die de verpakking aan kan;
 • De wrijvingscoëfficiënt van het verpakkingsmateriaal;
 • Eventuele informatie die belangrijk is om correct te verladen.

Bovendien moet u met de volgende krachten rekening houden:

 1. De voorwaartse richting “richting stuurcabine” 0.8g;
 2. De achterwaartse richting “richting einde laadvloer” 0.5g;
 3. De zijdelingse richting “links en rechts van de laadvloer” 0.5g.

Daarnaast moet de verpakker rekening houden met dat de verpakking niet beschadigd mag zijn. Tijdens het verladen kan de verpakking namelijk beschadigd worden. Dit is niet erg, maar dan moet de verpakking wel worden vervangen. Een goede verpakking is namelijk het begin van een correcte ladingzekering: het geeft vertrouwen aan u, maar ook wanneer u gecontroleerd wordt op het correct lading zekeren van uw transport.

Al deze punten zijn vaak de basis om veilig te starten met uw ladingzekering!

De ladingzekeringen dienen te voldoen aan de respectievelijke normen binnen de Belgische Norm 12195. Vabotec biedt de volgende artikelen aan die voldoen aan de volgende normen:

 • EN 12640: Sjorpunten;
  Deze norm schrijft de minimumeisen voor aan sjorpunten op vrachtwagens met een toelaatbaar totaalgewicht boven de 7,5 ton; 
 • EN 12195-2: Span systemen uit kunstvezels; 
  De norm voor spansystemen uit kunstvezels zijn de minimumeisen voor het vast zekeren van uw ladingen;
 • EN 12195-3: Sjorkettingen en kettingspansystemen; 
  De norm voor sjorkettingen en kettingspansystemen dienen voor het vastzekeren van grote landingsstukken, zoals machines;
 • EN 12195-4: Kabelsystemen en diens spantechnieken; 
  Deze norm schrijft de minimumeisen voor aan vastzetvoorzieningen van ladingen op werkvoertuigen;
 • EUMOS 40509: Verpakkingen en systemen;
  Dit is een methode voor het testen van de verpakkingen en systemen van uw lading; 

Lees hier het Belgisch Staatblad met verdere toelichtingen. 

Wanneer u nog vragen heeft over een correcte ladingzekering kunt u altijd bij ons terecht voor advies! Daarnaast staat er ook veel informatie op onze website.
 
nl_BEDutch