Waarover wilt u advies hebben?

We werken dagelijks aan onze website, bij vragen neem contact op.

REGEL- EN WETGEVING HIJSWERKTUIGEN

Alles over de wetgeving en normen van hijswerktuigen

Er bestaat heel wat regelgeving rondom heffen en hijsen. Veiligheid en duurzaamheid zijn twee essentiële zaken omtrent het heffen en hijsen. Wij vinden het belangrijk dat u uw aandacht vestigt op een aantal belangrijke punten aangaande de wetgeving rond hef- en hijswerktuigen.

Aanslagmaterialen of hijswerktuigen koopt u nooit enkel op basis van prijzen. Hijswerktuigen zijn net zoals houtbewerkingsmachines risicovolle werktuigen. Dat is geen wonder. Zaken die zich boven onze hoofden afspelen, zijn nauwelijks tastbaar en geven altijd een beangstigend gevoel bij gebruik. Het is daarom van belang om bij aanschaf goed te letten op de kwaliteit van producten. Dat hoeft niet te betekenen dat u niet prijsbewust hoeft te zijn.

Hijswerktuigen die binnen de Eurozone worden vermarkt, dienen van een uniforme kwaliteit te zijn. Dit wil zeggen dat goederen moeten voldoen aan normen die in de wet bepaald zijn. Concreet dient iedereen die binnen de Europese grenzen wenst te handelen, te voldoen aan de wettelijke bepaling. Het bewijs wordt geleverd door het aanbrengen van een CE-label, wat aan strikt bepaalde karakteristieken dient te voldoen. Zo dient er een attest te zijn waarin te lezen staat dat de goederen volgens de norm zijn vervaardigd en een attest dat de conformiteit aantoont.

Op dit attest dient een rechtspersoon te staan, diens bevoegdheid en verblijfplaats binnen de Europese grenzen valt. Hij is het aanspreekpunt bij gebeurlijke onregelmatigheden of structurele fouten.

Bedrijven die een extra bijdrage vragen om een attest mee te leveren, handelen op zijn minst niet conform de regels. Ieder product wat binnen de lidstaten wordt verkocht of gebruikt, moet een certificaat van overeenstemming bezitten, evenals een handleiding in de taal van het land waarin u het product verkoopt.

Koopt u goederen zonder al deze normen en attesten, dan bent u als gebruiker 100% verantwoordelijk en strafbaar (bij eventuele ongevallen) in het kader van het gebruik van niet conforme werktuigen.

Bedrijven dienen hun goederen bij de bron te laten inspecteren op conformiteit. Het is absoluut onvoldoende om zonder kennis van zaken een CE-label aan te brengen. De gebruiker dient op de hoogte te zijn van de kwaliteitskenmerken waaraan de hijswerktuigen voldoen. Bent u dit niet, dan bent u verantwoordelijk in het geval er iets misgaat. U neemt op dat moment de verantwoordelijkheid over van de fabrikant. Fabrikanten of invoerders laten bij de bron een externe onafhankelijke controle uitvoeren. Op deze manier bent u als gebruiker zeker van een kwalitatief goed product. Ook de fabrikant, invoerder en verkoper kunnen met volle zekerheid aan de slag.

Alles wordt gecontroleerd op conformiteit. Het moet in deze over een organisatie gaan die op internationaal vlak bekend is en hun geloofwaardigheid bij voorkeur wereldwijd heeft opgebouwd. Dat geeft body, kost bij aanvang veel centen, maar geeft op termijn vrijheid en veiligheid. Daar draait het om. Zekerheid van veiligheid. Vraag daarom uw leverancier naar het bewijs van conformiteit. Dit doet u niet met een indiensstellingsverslag waar een vermogen en een serienummer gedicteerd worden, waarin wordt gekeken of er al dan niet een handleiding aanwezig is.

Op onze website vindt u bij al onze producten certificaten die de conformiteit van het betreffende product aantoont. Dat wil niet zeggen dat dit standaard CE-certificaten zijn. Soms dienen deze certificaten als bewijsvoering in het kader van onze CE-administratie. Enkel deze certificaten tonen de beproefde zekerheid naar kwaliteit en geven zekerheid naar conformiteit.

Naast het kopen van materialen dient u deze ook te onderhouden, wat periodieke controle met zich meebrengt.

En als er iets fout gaat, zullen de gevolgen waarschijnlijk desastreus zijn – ernstige schade aan eigendommen met risico van letsel of verlies van het leven is een reële mogelijkheid. Goede planning en toezicht beschermt uw apparatuur en de mensen die ermee werken.

Vandaag de dag behoren takels en lieren tot de meest veelzijdige materialen die worden aangetroffen op veel olie- en gasinstallaties, industriële terreinen en bouwplaatsen. Mits gebruikt op de juiste wijze en met een volledig opgeleid en vakkundig hijsteam, zijn takels en lieren ook een van de veiligste materieelsoorten.

De Europese Richtlijn 2009/104/EC – arbeidsmiddelenrichtlijn – zegt in Annex II, artikel 3.2.5 het volgende: ‘Alle handelingen voor het hijsen/heffen moeten correct gepland en onder adequaat toezicht worden uitgevoerd teneinde de veiligheid van de werknemers te garanderen’.

Dit voorschrift legt een wettelijke verplichting op aan alle bedrijven om alle voorkomende hef- en hijswerkzaamheden correct te plannen en adequaat toezicht uit te oefenen.

Gelukkig biedt de ISO (International Organization for Standardization) in een zeer nuttige standaard, die werkgevers helpt bij het begrijpen van en voldoen aan dit wettelijke voorschrift.

De ISO 12480 Standaard beschrijft vereiste procedures voor het veilig gebruik van hefmiddelen, inclusief werkprocedures, beheer, planning, selectie, opbouwen en inpakken, exploitatie en onderhoud van kranen en de selectie van kraanmachinisten, aanpikkers en hijsbegeleiders.

Bij indienststelling

Volgens de CODEX, sectie arbeidsmiddelen, is de preventieadviseur verantwoordelijk voor het intern indienststellen van arbeidsmiddelen.

Dit gaande van aankoop conform de norm, tot opvolging der opleiding van de werknemers, het lezen en begrijpen van de gebruikshandleiding en het correct onderhoud van de machines tijdens en na gebruik.

Periodieke herkeuringen

Volgens art. 281 van het A.R.A.B. bent u wettelijk verplicht om de volgende machines en installaties driemaandelijks te laten keuren:

 1. hijstoebehoren
 2. kabels
 3. hoogwerkers
 4. snelmontagekranen
 5. torenkranen
 6. mobiele kranen
 7. materiaalliften
 8. ladderliften
 9. behandelingstoestellen gebruikt als hijstoestel
 10. autolaadkranen
 11. rolbruggen en takels

Tijdens het keuren van hijsmiddelen wordt er een administratieve keuring en een technische keuring gedaan. Administratief keuren van hijsmiddelen.

 1. Aanwezigheid van een CE-markering
 2. Geldige EG-verklaring van overeenstemming
 3. Gebruikshandleiding
 4. Identificatieplaatje van de fabrikant

Tijdens het keuren van hijsmiddelen door een keuringsorganisatie wordt er veel aandacht geschonken aan eventuele flagrante of in het oog springende tekortkomingen die de veiligheid in twijfel trekken:

 1. Functionele werking van de veiligheids- en bedieningsinrichtingen
 2. Stabiliteitsaspecten met betrekking tot de opstelling en montage
 3. Aansluiting van de energievoorziening
 4. Toegang tot het hefwerktuig en beveiliging van openingen
 5. Onderzoek van lastbegrenzing
 6. Algemene staat van de onderdelen, mechanismen, geraamte, rolbanen en kabels

Meer weten?

Wilt u meer weten over regel- en wetgeving omtrent hijswerktuigen? Vabotec is de specialist in industriële hef- en hijstechniek. Neem daarom vandaag nog contact op voor al uw vragen.

nl_BEDutch